สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 ก.ย. 2553
Get advanced web statistics for your site.
  โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  คุณภาพชีวิตสดใส  ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อบต.หาดยาย ขอขอบคุณ ไทยช่วยไทย พี่น้องชาวระนอง ร่วมกับนครหลวงพุทธสมาคม (พ่งไล้ เกาะ 9) ก.ท.ม. โดยคุณปิยพันธ์ ธีรานุตรานนท์ และคณะกรรมการมูลนิธิระนองสง...