สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 ก.ย. 2553
Get advanced web statistics for your site.
  โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  คุณภาพชีวิตสดใส  ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แจ้งเลื่อนกำหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ จากวันเสาร์ ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็น วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน...